EADSE kutsub täitma uuringut “Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad tegurid”

30.08.2021
Tagasi
30.08.2021
Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) kutsub kõiki sportlasi, treenereid, spordijuhte, spordi- ja meditsiinipersonali spordikoolituse uuringus “Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad tegurid”.

Ülemaailmse dopinguvastase programmi kolm põhielementi on dopingutestimine, koolitustegevus ja rahvusvaheline koostöö. Koolitustegevus on üks peamisi ja olulisemaid viise antidopingu teadmiste edastamisel ja dopinguvastaste hoiakute kinnistamisel. Uuringu tulemuste põhjal soovime tõsta dopinguvastase koolitustegevuse kvaliteeti ning suurendada mõjusust. Sihtrühmade vajadusi arvestav efektiivne koolitustegevus avardab sportlaste, treenerite jm tugipersonali teadlikkust dopinguvastastest reeglitest ja spordieetikast.

Käesolev küsimustik on valminud koostöös Tartu Ülikooliga. Küsimustik on anonüümne ja küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita! Uuringule saab vastata SIIN.

Uuringu läbiviimist toetab Kultuuriministeerium.