Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja EOK sportlaskomisjoni valimised

12.04.2020
Tagasi
12.04.2020
Ootame kõigi alade sportlasi kandideerima EOK sportlaskomisjoni! Kandideerimine toimub läbi alaliidu kuni 30. aprillini.

Komisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade kujundamiseks, EOK-le soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega. Lisaks on sportlaskomisjoni pädevuses ettepanekute tegemine kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse. 

Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EOK täitevkomiteesse. 

Sportlaskomisjoni valitakse 5-9 liiget. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerimise kriteeriumid:

  • vähemalt 16-aastane,
  • Eesti Vabariigi kodakondsus,
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele,
  • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest,
  • on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse,
  • motivatsioon esindada Eesti sportlaskonda,
  • võimalus regulaarselt osaleda EOK sportlaskomisjoni töös. 

Sportlaskomisjoni valitavatest sportlastest peavad rohkem kui pooled esindama OM-programmi kuuluvaid spordialasid, kusjuures esindatud peavad olema nii suvealade kui talialade sportlased kui ka võistkondlikud sportmängud, samuti peavad esindatud olema nii nais- kui meessportlased. Sportlaskomisjoni ühe koosseisu ametiaeg on neli aastat. 

Sportlaskomisjoni kandidaatide esitamine 

Igal EOK liikmeks oleval alaliidul on võimalik sportlaskomisjoni valimistele esitada kuni kaks kandidaati. Kahe kandidaadi esitamisel peab üks kandidaat olema naissoost, teine meessoost. Soovitame alaliitudel sobivate kandidaatide leidmiseks pidada nõu oma sportlaskonnaga. 

Kandidaadi ülesandmiseks tuleb alaliidul täita elektrooniline vorm aadressil https://forms.gle/1Fj9gCQuhS2Qnhog7 

Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada kandideerija motivatsioonikiri ja/või link motivatsioonivideole, kus tuleb välja tuua peamised eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta vältel sportlaskomisjoni liikmena ellu viia. Motivatsioonikiri ja/või –video avalikustatakse ning selle põhjal saavad sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmed oma eelistused kujundada.

Valimiskomisjoni liikmete esitamine

Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga alaliidu poolt määratud hääleõiguslik sportlane. Palume esitada hiljemalt 20.aprilliks oma alaliitu esindav sportlane, kes annab hääle sportlaskomisjoni liikmete valimisel. Esitamiseks palun täita elektrooniline vorm aadressil: https://forms.gle/SdpwQDESbsG44uUj7.

Nii sportlaskomisjoni kandidaatide kui ka valimiskomisjoni liikmete esitamise tähtaeg on 30. aprill 2020.