Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja  sportlaskomisjoni valimised

07.04.2024
Tagasi
07.04.2024

Ootame kõikide alade sportlasi kandideerima EOK sportlaskomisjoni! Kandideerimine toimub läbi alaliidu kuni 24. aprillini.


Sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade kujundamiseks, EOK-le soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega. Lisaks on sportlaskomisjoni pädevuses ettepanekute tegemine kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse.  

Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EOK täitevkomiteesse.  

Sportlaskomisjoni valitakse 5-9 liiget. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerimise kriteeriumid:

  •  vähemalt 16-aastane,
  •  Eesti Vabariigi kodakondsus,
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele,
  • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest,
  • on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse,
  • motivatsioon esindada Eesti sportlaskonda,
  • võimalus regulaarselt osaleda EOK sportlaskomisjoni töös.

Sportlaskomisjoni valitavatest sportlastest peavad rohkem kui pooled esindama OM-programmi kuuluvaid spordialasid, kusjuures esindatud peavad olema nii suvealade kui talialade sportlased kui ka võistkondlikud sportmängud, samuti peavad esindatud olema nii nais- kui meessportlased. Sportlaskomisjoni ühe koosseisu ametiaeg on neli aastat.  

Sportlaskomisjoni kandidaatide esitamine

Igal EOK liikmeks oleval alaliidul on võimalik sportlaskomisjoni valimistele esitada kuni kaks kandidaati. Kahe kandidaadi esitamisel peab üks kandidaat olema naissoost, teine meessoost. Soovitame alaliitudel sobivate kandidaatide leidmiseks pidada nõu oma sportlaskonnaga.

Kandidaadi ülesandmiseks tuleb alaliidul täita elektrooniline vorm SIIN.  

Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada kandideerija motivatsioonikiri, kus tuleb välja tuua peamised eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta vältel sportlaskomisjoni liikmena ellu viia. Motivatsioonikiri avalikustatakse ning selle põhjal saavad sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmed oma eelistused kujundada.

Valimiskomisjoni liikmete esitamine  

Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga alaliidu poolt määratud hääleõiguslik sportlane. Palume esitada hiljemalt 24.aprilliks oma alaliitu esindav sportlane, kes annab hääle sportlaskomisjoni liikmete valimisel. Esitamiseks palun täita elektrooniline vorm SIIN.

Nii sportlaskomisjoni kandidaatide kui ka valimiskomisjoni liikmete esitamise tähtaeg on 24. aprill 2024.

Lisainfo: Piret Lauk-Oiov, piret@eok.ee, 56 96 5755.