Eesti Olümpiakomitee täiskogu kinnitas 2017. aasta majandusaasta aruande

18.05.2018
Tagasi
18.05.2018

Eesti Olümpiakomitee täiskogu kinnitas täna Tallinnas Hilton Park Hotelli konverentsikeskuses toimuval koosolekul EOK 2017. aasta majandusaasta aruande eelarve mahuga 6,1 miljonit eurot.

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul võib 2017. aastat pidada organisatsiooni jaoks igati õnnestunuks. „Katusorganisatsioonina töötab EOK tippspordi, noortespordi, liikumisharrastuse arendamisega. Mullu viisime igas töövaldkonnas ellu edukaid projekte ja kutsusime ellu uusi algatusi. Erilist rõhku panime sportlaste ja spordiorganisatsioonide toetusprogrammide arendamisele, näiteks rajasime uue ulatusliku noorte saavutusspordi toetusprogrammi ning käivitasime koolitusprogrammid nii spordiorganisatsioonidele kui ka noorsportlastele. Kõigi EOK tegevuste puhul on süsteemsus ja järjepidevus, olles sealjuures paindlik vastavalt muutuvatele oludele,“ ütles Sõõrumaa.  

EOK majandusaasta tuludest 4,4 miljonit eurot moodustas sihtotstarbelised toetused riiklikest allikatest. EOK toetajate, rahvusvaheliste toetuste ja muude tulude kogusummaks kujunes 1,7 miljoni eurot. Eelarve kuludest moodustas kõige suurema osa ehk  3,1 miljonit eurot sportlaste ja treenerite olümpiaettevalmistuse toetused. Ligi viiendik eelarve kuludest ehk 1,1 miljonit eurot eraldati spordiorganisatsioonide toetuseks. Noortespordi projektidesse panustas EOK 283 000 eurot. Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt võitsid Eesti sportlased mullu 164 medalit, Euroopa noorte olümpiafestivalidelt võideti 4 medalit. EOK 2017. aasta majandusaasta aruannet auditeeris ja selle sobivust kinnitas rahvusvaheline audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS.K

Kell 13 alanud täiskogu esimeseks päevakorrapunktiks oli kultuuriminister Indrek Saare ettekanne, kus minister andis ülevaate kultuuriministeeriumis viimasel perioodil fookuses olnud spordivaldkonna teemade kohta ja tutvustas ministeeriumi spordivaldkonna tegevusplaani 2018. aastaks. „Mul on hea meel jõudsate arengute üle spordivaldkonnas. Kui eelmistel aastatel tegelesime aktiivselt treenerite ja kohtunike väärtustamise ja neile sotsiaalsete garantiide tagamisega, siis nüüd on uute sihtidena ette võetud koondise tasemel sportlastele ja võistkondadele toetussüsteemi loomine, sportlastele makstavate stipendiumide küsimuse lahendamine ja regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise programm loomine,“ ütles Saar.

Täiskogu ettekande (sh Indrek Saare ettekande) saab alla laadida siit.