Eesti Pank andis välja EOK esimese esimehe Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäevaks hõbemündi

05.09.2021
Tagasi
05.09.2021
Eesti Pank annab 2. septembril välja hõbedast meenemündi, mis on pühendatud riigimehe, EOK esimese esimehe Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäevale. Akel oli arst, diplomaat, välisminister ja 1924. aastal ka riigivanem. Tema juhitud valitsuse üks saavutus oli riigi rahandusliku olukorra kindlustamine.

Mündil on fragment Friedrich Karl Akeli portreest ja tema allkiri Eesti lipu taustal. Hõbemündi kujunduse autor on Kristo Kooskora. Münt vermiti Leedu rahapajas.

Mulgimaal 5. septembril 1871 sündinud Friedrich Karl Akel oli Eesti riigivanem, välisminister ja diplomaat, õppinud arstiks ja pidanud silmaarsti elukutset. Akel oli Eesti riigivanem 26. märtsist 16. detsembrini 1924. Akel oli kogu elu ühiskondlikult aktiivne: juba ülikooli ajal kuulus ta Eesti Üliõpilaste Seltsi, hiljem Tallinnas elades ja töötades oli ta mitme erineva seltsi esimees, linnavolikogu liige ja esimees, samuti Tallinna Krediitühistu esimees ning EELK konsistooriumi ilmalik asepresident. Akel oli ka Eesti Olümpiakomitee esimees ning Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige. Friedrich Akel oli kolm korda välisminister ja diplomaadina töötas ta Rootsis, Saksamaal ja Hollandis. Nõukogude okupatsioonivõimud vahistasid Akeli 1940. aastal ja hukkasid ta 1941. aasta suvel teadmata kohas.