EOK käivitas spordiarbitraaži

15.01.2020
Tagasi
15.01.2020

EOK käivitas spordiarbitraaži, mis hakkab lahendama spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide ja isikutega seotud keerukamaid vaidlusi.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul jääb probleemide esmaseks lahendajaks ikkagi alaliit. “Mõnikord võib ette tulla, et omakeskis lahkarvamuste või konfliktide lahenduseni ei jõuta ning ka vastav alaliit ei suuda osapooli lepitada või on alaliit suisa üks konflikti osalistest. Sellistel erandlikel on võimalik pöörduda EOK spordiarbitraaži poole, kes aitab jõuda lahenduseni. Kõige aluseks on koostöö ja vastastikune tahe,” ütles Sõõrumaa. 

Arbitraaži pädevusse kuulub Eesti Olümpiakomitee liikmete poolt või nende vastu esitatud kaebuste lahendamine, samuti, kui muud spordis tegutsevad osapooled on kokku leppinud, et erapooletu lahenduse saamiseks pöördutakse arbitraaži poole. Spordiarbitraaži otsus on vaidlejate jaoks lõplik ehk kui osapooled otsustavad arbitraaži pöörduda, siis nad aktsepteerivad arbitraaži otsust ning hilisemat kohtuteed ette ei võta. 

Spordiarbitraaži töö toimimise ja asjaajamise tagab Eesti Olümpiakomitee. Arbitraaž on oma otsustes sõltumatu ja erapooletu. 

EOK täitevkomitee määras kolme-aastaseks perioodiks spordiarbitraaži liikmeteks:

  • Jaak Uudmäe – olümpiavõitja (arbitraaži esimees)
  • Katrina Juhkami – vandeadvokaat
  • Kaspar Lind – vandeadvokaat
  • Kairis Ulp – sporditegelane
  • Erki Vabamets – vandeadvokaat 

Spordiarbitraaži menetluse korra leiab EOK kodulehelt www.eok.ee/organisatsioon/spordiarbitraaz