EOK koolitas spordialaliitusid arengukavade teemadel

12.06.2019
Tagasi
12.06.2019
Eesti Olümpiakomitee korraldas täna spordialaliitudele koolituse, mille eesmärk oli tutvustada arengukavade koostamist ning kinnitada, et arengukavad on spordialaliitudele oluliseks töövahendiks. Koolitusel osales 16 spordialaliitu.

Kuigi vastavalt Eesti spordiseadusele peab iga spordiorganisatsioon riigieelarvelise toetuse saamise nimel omama arengukava ning EOK on spordialaliitudele 31. oktoobriks ka sellekohase nõude seadnud, oli arengukavade koolitusel palju laiapõhjalisem eesmärk.


„Arengukava ei peaks olema üksnes paber, mida nõutakse, vaid eelkõige juhtimisdokument, mida koostatakse eeskätt enda tarbeks. Arengukava peab andma selguse organisatsiooni prioriteetide kohta ning on hea strateegia dokument, mis on abiks juhtimisel, läbirääkimistel, organisatsiooni arendamisel või tutvustamisel,“ rääkis EOK alaliitude koordinaator Raido Mitt.

 

„Koolituse põhieesmärgiks oli anda spordialaliitudele mõista, et arengukava ei pea olema pikk ja keeruline dokument, mis jääb sahtlisse seisma, vaid peaks olema organisatsiooni nägu ning näitaks ära, miks ja mida alaliit oma tegutsemisega saavutada soovib,“ lisas ta.