EOK kutsub osa võtma koolitusprogrammist "Arengut toetav koolitaja"

07.06.2022
Tagasi
07.06.2022

EOK kutsub spordiorganisatsioonides tegutsevaid koolitajaid ja koolitusjuhte osalema programmis „Arengut toetav koolitaja“.


Koolitusprogrammi eesmärk on arendada spordivaldkonna töötajate koolitamisoskusi, võimaldamaks rakendada täiskasvanute koolitamises kaasaegset õppijakeskset ja ajusõbralikku lähenemist, mis tõstab koolituste efektiivsust. Samuti võimaldab programmis osalemine arendada koostöösuhteid erinevate spordialade ja -organisatsioonide vahel. 

Programm ja teemad

1.sessioon: 8.-9.09.2022
Sissejuhatus. Täiskasvanud õppija. Koolitaja roll.
Koolitusel toimuvad 3 protsessi. Eesmärgistamine. Õppimise neurofüsioloogilised alused. Ajusõbralik õpiprotsess.
Grupiprotsessid. Isiksuslik kasv ja vastupanu.

2. sessioon: 20.-21.10.2022
Õppimist toetavad koolitusmeetodid. Meetodite valiku põhimõtted. Koolitaja tööriistakast.
Alternatiivsed arendusmeetodid.  

3. sessioon: 23.-24.11.2022
Õpiväljundid ja neist lähtuv koolitusprogrammi koostamine. 4C mudel.
Täiskasvanute hindamine koolitusel. Hindamismeetodid.
Harjutuste instrueerimine.

4. sessioon: 19.-20.01.2023
Esinemisoskused
Koolitusmaterjalide koostamine ja visualiseerimine

5.  sessioon:  16.-17.02.2023
Eksam - iseseisev lühikoolituse läbiviimine

Kursuse tulemusena osaleja mõistab ja oskab koolitamisel kasutada:

  • täiskasvanud õppija eripärasid ja täiskasvanuõppe printsiipe
  • õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsesside juhtimist
  • teadmiste loomist soodustavad koolitusmeetodite klastreid
  • koolitusprogrammi koostada nii, et see oleks motiveeriv, kaasav ning teadmisi ja oskusi kinnistav
  • toetada jätkuvat professionaalset enesearengut 

Hindamine toimub oma koolitusprogrammi esitlemisega ja sellest ühe koolituslõigu praktilise demonstreerimisega.

Kursus toimub kontaktkohtumistena Tallinnas.

Programmi töö kogumaht osalejale koos auditoorse töö ja koduste töödega on 106 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet on 87 ja iseseisvat tööd 19 akadeemilist tundi.

Programmi koolitajad on:

  • Kristel Jalak (täiskasvanute koolitaja EKR tase 8, Eesti Aasta Koolitaja 2019)
  • Mari-Liis Järg (täiskasvanute koolitaja EKR tase 7).

Koolitusprogrammis osalemise omaosalustasu on 250 eurot, mis sisaldab osalemistasu, kursuse materjale ja kohvipause.

Grupp on komplekteeritud!

Koolitusprogrammi rahastab Eesti Olümpiakomitee.

Lisainfo: Piret Lauk, 56 96 5755, piret@eok.ee