EOK kuulutas välja tippsportlaste haridusstipendiumikonkursi

12.09.2017
Tagasi
12.09.2017
EOK kuulutas välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2017/2018. õppeaasta sügissemestriks. Stipendiumi ülempiiri on tõstetud 1200 euroni semestris.
Avalikul stipendiumikonkursil osalemiseks peab sportlane vastama järgmistele tingimustele:
 • tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
 • tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
 • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
 • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid 
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
 • avalik-õiguslikus ülikoolis
 • eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
 • erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 • riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
 • või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.
Stipendiumi suurus on kuni 1200 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 25. septembriks digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee. Samale aadressile võib pöörduda ka küsimustega.
 
Avalduses tuleb ära märkida:
 • isikuandmed
 • kontaktandmed
 • spordiala ja tulemused
 • kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala
 • õppemaksu suurus semestris
NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.