EOK liikmeskond ja täitevkomitee täienesid

22.05.2019
Tagasi
22.05.2019

EOK täiskogu kinnitas täna EOK uuteks liikmeteks Eesti Castingu Liidu ning eraisikutena Irina Embrichi, Tõnu Endreksoni, Tõnu Tõniste, Erki Noole ja Jüri Tamme. Samuti kinnitas täiskogu EOK täitevkomitee liikmeks Kristjan Pordi.

Foto: Raul Mee / EOK

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt liikmeskonna täienemise üle. „Eesti spordi katusorganisatsioonina on meie ülesanne jälgida, et meie liikmeskond esindaks sporti võimalikult laiapõhjaliselt ja väärikalt. Meie uued liikmed on oma staatuse auga välja teeninud ning täiendavad organisatsiooni uue energiaga,“ lausus Sõõrumaa. 

Spordialaliitudest võeti EOK liikmeks Eesti Castingu Liit - castingus võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus- ja täpsusheidetes. Eraisikutena kinnitati EOK uuteks liikmeteks olümpiamängudel osalenud sportlastena Irina Embrich ja Tõnu Endrekson ning isikutena, kel on silmapaistvad teened spordi- ja olümpialiikumise arendamisel, Erki Nool, Jüri Tamm ja Tõnu Tõniste. 

Täiskogu arvas EOK liikmestaatusest välja Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu. Samuti kinnitas täiskogu lõplikult ka senise täitevkomitee liikme Mati Alaveri avalduse loobuda täitevkomitee liikme kohast. 

EOK juhatuse ehk täitevkomitee uueks liikmeks valiti Kristjan Port. „Eesti spordiorganisatsioon on nagu tubli sportlane ja täitevkomitee liikmeks olek tähendab olla üks osa ühisest pingutusest,“ ütles Port. 

EOK president Urmas Sõõrumaa tervitas oma Kristjan Porti oma meeskonda. „Tema erakordselt laiad teadmised spordist ja dopinguvastasest võitlusest ning tema sirgjooneline moraalne kompass kannavad asjaolusid arvestades olulist tähendust,“ ütles Sõõrumaa. 

Täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on EOK kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt üks kord aastas - igal kevadel, aga suveolümpiamängude toimumise aastal sügisel. Täiskogul võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed, igal liikmel on üks hääl.