EOK loob Spordiarbitraaži

22.05.2019
Tagasi
22.05.2019
Eesti Olümpiakomitee (EOK) täiskogu otsusel kutsub EOK ellu Spordiarbitraaži, mis hakkab menetlema EOK liikmetega seotud vaidlusi.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul saab esilekerkinud vaidlusi arbitraažis konkreetsemalt ja kiiremalt lahendada. “Spordiarbitraaži otsus on vaidlejate jaoks lõplik ehk hilisemat kohtuteed sellele enam ei järgne. Kui osapooled otsustavad arbitraaži pöörduda, siis nad aktsepteerivad arbitraaži otsust lõplikuna.”

Spordiabitraaži liikmed määrab kolme-aastaseks perioodiks EOK täitevkomitee. Arbitraaž menetleb iga juhtumit vähemalt kolmeliikmelises koosseisus.