EOK seminaril räägiti, kuidas vabatahtlike tööd spordivõistlustel paremini koordineerida

30.03.2022
Tagasi
30.03.2022

Spordivaldkonnas on vabatahtlikel väga oluline roll, sest nendeta oleks Eestis keeruline nii suuri kui ka väikeseid spordivõistlusi läbi viia. Vabatahtlike kaasamine eeldab aga põhjalikku eeltööd, ülesannete jaotamist, inimeste juhtimist ning samuti ka järeltegevusi. Selle paremaks koordineerimiseks korraldas EOK 29. märtsil seminari„Vabatahtlikud spordis - leidmine, juhtimine ning motiveerimine“.


Seminaripäeval jagasid pikaajalised praktikud kogemusi, kuidas vabatahtlikke sündmusele leida, nende tegevust efektiivselt koordineerida ning teha nii, et ühekordsest abilisest saaks lojaalne pikaajaline vabatahtlik.

Tutvu seminari materjalidega:

Ühekordne abiline või organisatsioonile lojaalne vabatahtlik? Evelin Tabur, aktiivne spordivabatahtlik; sündmuste koordinaator, Tallinna Ülikool

 • Kes on vabatahtlik ning millised on tema ressursid?
 • Lühiajalised ning pikaajalised vabatahtlikud
 • Vabatahtlike motivatsioon erinevate sihtrühmade puhul
 • Kuidas ühekordsest abilisest saaks sinu organisatsioonile lojaalne vabatahtlik?

  Vabatahtlike juht - ühenduslüli vabatahtlike ja meeskonnaliikmete vahel Anna Guzman, IRONMAN Eesti vabatahtlike juht, vabatahtlik erinevatel spordi- ja kultuurisündmustel Eestis ja välismaal  

  • Väljakujunenud stereotüübid vabatahtlike juhi rollist meeskonnas
  • Eeltööst, empaatiast ja suurema pildi hoomamisest
  • Kus saab vabatahtlike juht tuge?

  Vabatahtliku tegevuse juriidiline keskkond - Alari Rammo, Mõttekoda Praxis, juhatuse liige

  • Milliste juriidiliste nüanssidega tuleb vabatahtlikke kaasates arvestada?
  • Millised erisused tõi GDPR ning mis tingimused peavad olema tagatud alaealiste vabatahtlike jaoks?