EOK: spordiseaduse eelnõu toob vajalikke muutusi

07.11.2019
Tagasi
07.11.2019

Eesti Olümpiakomitee hinnangul aitab täna valitsuse istungil heaks kiidetud spordiseaduse muutmise eelnõu kaasa Eesti spordimaastiku efektiivsemale reguleerimisele.


Valitsusest Riigikokku edasiseks arutamiseks saadetud eelnõuga korrastatakse muuhulgas sportlaste tasustamist ja töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud süütegude osas.

 

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tervitas valitsuse otsust kiita spordiseaduse muutmise eelnõu heaks.“See eelnõu toob spordi jaoks kaasa palju kauaoodatud muutusi. Maailm meie ümber muutub ja ka spordimaastik vajab, et riik vaataks seadused aegajalt üle ja aitaks uuendamise ja täiendamisega kaasa sellele, et meie sport oleks puhas, süsteem selge ja jätkusuutlik,“ ütles Sõõrumaa.

 

Üks suuremaid muutusi on eelnõus karistusseadustikku lisatav säte, mille kohaselt dopinguna käsitatava aine või meetodi määramise, kasutamisele kallutamise, üleandmise või kasutamisel abistamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

 

„See muutus on just see, mida EOK ja Eesti spordikogukond on soovinud. Doping on petmine, millel on sügavad tagajärjed dopingutarvitajale, tema kaaskonnale, kogu spordile ja ühiskonnale laiemalt. Dopingu tarvitamise abistamine või sellele teele suunamine on kurjus ja alatus sportlase, aga ka kogu spordi vastu. Seaduse muudatus aitaks üheskoos kindlamalt seista puhta spordi eest,“ ütles Sõõrumaa.

 

Sõõrumaa sõnul tuleb pahede vastu spordis võidelda veelgi laiemalt. „Oleme teinud koostöös kultuuriministeeriumiga tööd selle nimel, et meie antidopinguagentuurist saaks puhta ja ausa spordi eest võitlemise keskus, kus lisaks dopinguvastasele tegevusele käsitletakse ka teisi pahesid kokkuleppemängudest ahistamiseni ja muude probleemideni. Seadusemuudatus märgibki juba uue nimega Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA, andes olulise signaali võitluses puhta ja ausa spordi eest,“ lisas ta.  

 

Eelnõu korrastab ka sportlaste tasustamise süsteemi, millega suunatakse sportlastega sõlmima neile sotsiaalsed garantiid tagavaid lepinguid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär ning sportlastele tehakse erisusi töölepingu seaduses. Uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus. „See on väga vajalik muutus, mis teeb sportlaste tasustamise süsteemi selgemaks ja kõigile arusaadavaks ning oma sisult kaitseb sportlaste heaolu,“ märkis Sõõrumaa.