EOK sportlaskomisjoni avaldus seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene sportlaste naasmisega rahvusvahelistele võistlustele

09.02.2023
Tagasi
09.02.2023

Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjon mõistab endiselt hukka Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni, terrorismi ning jõhkra vägivalla Ukraina territooriumil. Sõjaline situatsioon Ukraina territooriumil ei ole alates 24. veebruarist 2022 muutunud.


EOK sportlaskomisjoni seisukohad:

  • Olümpiahartat, mille põhialusteks on rahu, austus ning aus mäng, ei saa järgida tänasel päeval, mil Ukraina sportlased seisavad Venemaa sissetungi vastu sageli enda elu hinnaga – tapetud on enam kui 200 tippsportlast. Sportlased ei saa treenida, sest sõja käigus on hävitatud või rikutud enam kui 340 spordirajatist. Sellest tingituna ei võistle ega treeni Ukraina ja Venemaa sportlased samadel alustel.
  • Suurem osa Venemaa tippsportlastest on armee ohvitserid, kelle relvavennad tapavad ja vägistavad süütuid inimesi ning hävitavad Ukraina infrastruktuuri, jagades nendega seda vastutust Ukraina territooriumil toimuva eest.
  • Venemaa sportlased on viimase aasta jooksul rikkunud sadu kordi Maailma antidopinguagentuuri juhiseid ning puhta spordi põhimõtteid, mistõttu puudub nende sportlaste suhtes usaldus.

Tuginedes eeltoodule leiab EOK sportlaskomisjon: Enne, kui Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel ei ole sõlmitud rahulepingut, ei ole Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene sportlased, treenerid ning ametiisikud oodatud naasma rahvusvahelisse spordiellu.

Gerd Kanter, Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees

Allar Raja, Saskia Alusalu, Matz Topkin, Johanna Talihärm, Kert Toobal, Annika Sakkarias, Ott Kiivikas, Liis Kullerkann, Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liikmed