EOK võõrustas Ida-Virumaal liikumisõpetajate sügiskooli

23.10.2019
Tagasi
23.10.2019

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK) korraldasid esimest korda Ida-Virumaal Toilas Liikumisõpetajate Sügiskooli LIISÜ 2019, kus jagati praktilisi teadmisi ja oskusi liikumistundide mitmekesistamiseks.    

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnul on liikumisõpetajate suvel toimuvast koolitusest saanud niivõrd populaarne ja traditsiooniline sündmus, et see tekitas nõudluse ka sügiskooliks. „Suvekooli kohad täitusid vaid kolme tunniga ja seetõttu leidsime, et korraldame esmakordselt ka sügiskooli. Otsustasime koolituse seekord läbi viia Ida-Virumaal ning tänu sellele suurenes ka piirkonnast tulnud osalejate arv,“ ütles ta.  

“On teada, et sport ja liikumine ühendavad inimesi. Koolitusel tekkinud põnevus ja ühine vaim motiveeris osalejaid väljuma mugavustsoonist ning julgustas erineva emakeeltega õpetajaid omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Moodustus uus ühisosa ja spetsiaalselt kursuse jaoks toodetud õppematerjalid toetasid õpitut veelgi,” rääkis Inno. 

Kahepäevasel koolitusel kuulasid liikumisõpetajad üle Eesti harivaid loenguid ning tutvuti erinevate näidistundidega, nende seas pallimängud, maadluselementidega liikumistunnid muusikaga, erinevate vahendite loov kasutamine, tantsuline liikumine, discgolfi alused, rullmassaaž.

Ida-Virumaa Spordiliidu esimehe Risto Lindeberg avaldas uhkust, et selline sündmus Ida-Virumaal korraldati. „Väga oluline, et selline sisuline ja praktiline liikumisõpetajate koosviibimine leiab aset just Ida-Virumaal. Loodan, et sellest kujuneb välja traditsioon. Igaüks saab olla liikumisel eeskuju ning liikumisõpetajatel on eeskujude kujundamisel väga suur roll,“ ütles Lindeberg.

Kokku osales LIISÜ koolis 74 liikumisõpetajat lasteaedadest ja koolidest 11 Eesti maakonnast:

Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Järvamaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Raplamaalt, Saaremaalt, Tartumaalt, Viljandimaalt, Võrumaalt.  Järgmine liikumisõpetajate koolitus toimub juunikuus Lääne-Virumaal. 

Liikumisõpetajate koolitussarja korraldavad alates 2016. aastast Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile koostöös õpetajatega. Koolituse korraldustoimkonda kuuluvad õpetajad Anna Sõõrd, Pille Juus ning EOK projektijuht Natalja Inno. 

Liikumisõpetajate Sügiskooli LIISÜ 2019 toetasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.