Käivitatakse läbi aegade kõige põhjalikum kehalise aktiivsuse uuring Eestis

07.12.2021
Tagasi
07.12.2021
Kultuuriministeeriumi tellimusel viiakse kuni 2022. aasta jaanuarini läbi küsitlus, et analüüsida Eesti inimeste liikumiskoormust ja täiustada teadmisi nende liikumisaktiivsusest. Senised uuringud ei ole piisavad, et nende põhjal saaks arendada tõenduspõhist poliitikat.

„Inimeste vähene kehaline aktiivsus on üks suurimaid terviseriske maailmas. Probleem on tõsine ka Eestis. Senised uuringud näitavad, et ligikaudu vaid ligi viiendik täiskasvanutest ja veerand lastest liiguvad tervise säilitamise seisukohast piisavalt. Sellised uuringud on hädavajalikud, et nende tulemusi arvestades paremini kujundada poliitikaid, mis soodustaks eestlaste liikumist,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik

„Niivõrd põhjalikku ja ulatusliku valimiga kehalise aktiivsuse uuringut pole Eestis seni läbi viidud. Uuring on oluline, et kavandada edasisi poliitikaid ja tegevusi, mis aitaksid kaasa kehalise aktiivsuse määra tõstmisele Eesti elanikkonna hulgas. Just kehaliselt mitteaktiivsete inimeste kaasamine korrapärasesse liikumisharrastusse on üks meie lähiaastate suurimaid väljakutseid ning strateegias „Sport 2030“ oleme sõnastanud visiooni, mille kohaselt üheksa aastaga peaksime jõudma Põhjamaadega ühele tasemele ning korrapäraselt liiguks 2/3 täiskasvanud eestimaalastest“, ütles EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi.

Küsitlus kestab jaanuarini 7–17-aastaste laste ja noorte ning 18–75-aastaste täiskasvanute seas. Kutse uuringus osalemiseks saadeti 7500 täiskasvanule ja 2500 lapsevanemale ning plaanitav vastajate arv on 1500 täiskasvanut ja 500 last-noort. Andmeid kogutakse veebi-, telefoni- ja silmast-silma küsitluste kaudu. Küsitluse viib Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute AS koostöös Eesti Olümpiakomiteega, Ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga. 

Täiskasvanute uuringu teemad: tööga-, transpordiga-, koduste tööde, majapidamise ja aiatöödega-, vaba aja ja hobidega- ning spordi- ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; kaasa elamine spordiüritustele; tagasivaade kooli kehalise kasvatuse tundidele ning tervis ja heaolu.

Lapsed ja noorte uuringu teemad: kooliga-, transpordiga- , kodu ja vaba ajaga ning spordi ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; huvi spordi vastu ning tervis ja heaolu.

Uuringu esmased tulemused selguvad järgmise aasta alguses, mil neid ka avalikkusele lähemalt tutvustatakse. Uuringu läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis Ühendus Sport Kõigile.