Osale EOK mentorprogrammis “Uue aja liider”

12.06.2023
Tagasi
12.06.2023

EOK kutsub praegusi ning tulevasi spordijuhte kandideerima mentorprogrammi “Uue aja liider”. Kandideerimise tähtaeg on 22. juuni.


Mentorprogrammi eesmärgiks on pakkuda praegustele ja tulevastele spordijuhtidele tuge ning inspiratsiooni tööalaste eesmärkide saavutamisel ning panustada seeläbi spordivaldkonna arengusse.

Programmi raames saab iga osaleja endale koostööpartneriks isikliku kogemustega mentori ärivaldkonnast, kellega kohtutakse personaalselt 1-2 korda kuus ning keskendutakse mentee (programmis osaleja) jaoks olulistele tööalastele teemadele ja väljakutsetele ning pööratakse tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele. Lisaks toimub kaks kovisiooni* ning juhtimiskoolitust koos teiste programmi liikmetega.

Kuus kuud kestva programmi tulemusena saab osaleja kaasa teadmised, millele tuginedes teha läbimõeldud strateegilisi otsuseid, olla teadlikum juht ning saada juurde enesekindlust suurte muudatuste läbiviimisel.

Grupi suurus on kuni 10 inimest ning osalema on oodatud praegused ja tulevased spordijuhid. Mentoriteks on tuntud ärivaldkonna eestvedajad, kes omavad pikaaegset juhtimiskogemust: Valdur Laid, Anto Liivat, Maarika Honkonen, Anvar Salomets ja Kaidi Kuusmaa.

Kovisioone viib läbi Merle Viirmaa ning programmi koolitajaks on Kaido Pajumaa.

 Programm hõlmab endas:

  • Kestvus 6 kuud, ühised järeltegevused ca 2 kuud
  • Kohtumised mentoriga 1-2 korda kuus
  • Ühised koolitused, juhtumianalüüsid ning kovisioonid

 * Kovisioon on grupp sarnast tööd tegevatest inimestest, kes kohtuvad regulaarselt, et analüüsida ja arutada tööalaseid olukordi kasutades osalejate teadmisi, kogemusi ja oskuseid uute lahenduste leidmiseks.

 Toimumisajad:

14.09.2023 kell 13:00-16:00 Programmi sissejuhatus
13.10.2023 juhtimiskoolitus „Juhiks kasvamine 21. sajandil“
16.11.2023 kell 13:00-16:00 kovisioon
23.01.2024 kell 13:00-16:00 kovisioon
15.02.2024 juhtimiskoolitus „Juhist liidriks“
14.03.2024 meeskonnakoolitus ning programmi lõpetamine

*Mentorluse ajad lepivad kokku mentor ja mentee omavahel.

 Kandideerimine ning maksumus        

Programmis osalemiseks täida motivatsiooniankeet SIIN ning saada enda CV aadressile piret@eok.ee. Kandideerimisel hinnatakse osaleja potentsiaali ja ambitsioonikust valdkonna eestvedamisel ning muudatuste läbiviimisel. Vajadusel toimuvad kandidaatidega ka vestlused. Kandideerimise tähtaeg on 22. juuni. Osalejate nimed avalikustame 14. juuliks.

Programmis osaleja omafinantseering on 500 € (programmi kogumaksumus 2500 €).

Programm hõlmab endas ka koduseid töid ning kokkuvõtteid, seega tuleb osalemist võtta tõsiselt ning planeerida aega kohtumistele ja ühisele koostööle mentoriga.

Lisainfo: Piret Lauk-Oiov (piret@eok.ee)