Riik toetab Eesti ja Ukraina noorte lõimumist edendavate laagrite korraldamist

27.05.2022
Tagasi
27.05.2022
30. mail saavad kõik koolid, huvikoolid, noorsootöö- ja huvitegevuse pakkujad ning sõjapõgenike tugiorganisatsioonid hakata taotlema toetust, et korraldada suvel laagreid Eesti ja Ukraina noortele. Laagrid loovad võimalusi keeleõppeks, omavaheliseks suhtlemiseks ja pakuvad arendavaid ühistegevusi.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul võimaldavad noortelaagrid Ukrainast pärit noortel koos Eesti noortega sisukalt vaba aega veeta ning õppida eesti keelt ja tutvuda üksteise kultuuriruumiga. “Meie eesmärk on toetada Ukrainast tulnud lapsi ja noori, et nad saaksid siin turvaliselt oma igapäevaelu ja ka haridusteed jätkata,” selgitas minister Kersna. “Noortelaagrid on kindlasti hea võimalus uute sõprade leidmiseks ja eesti keele harjutamiseks, et jätkata sügisel õpinguid Eesti koolides.”

Laagrite korraldamiseks on oodatud toetust taotlema nii koolide kui ka huvikoolide pidajad, koolid, noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad ning sõjapõgenikke toetavad organisatsioonid.

Laagritoetuse taotlusi saab esitada 30. maist kuni 17. juunini taotluskeskkonnas https://toetused.kul.ee/. Toetust saab kasutada kuni 30. oktoobrini 2022.

Toetatakse ööbimisega laagrite (7–14 ööpäeva) ja päevalaagrite (5–14 päeva) korraldamist. Laagri korraldajal tuleb kaasata laagrisse Ukraina noori ning 30%–50% ulatuses eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid 7–19aastaseid noori. Laagri korraldajad pakuvad laagrites:

  • võimalusi lõimitud ja mänguliseks eesti keele algõppeks ning eestikeelse suhtluskeskkonna loomiseks;
  • tuge Ukraina noore sotsiaalsete suhete loomiseks Eesti eakaaslastega;
  • tuge Ukraina noore lõimumiseks Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri;
  • tuge noorte vaimsele tervisele;
  • erinevaid huvitegevusi.

Laagri korraldaja võib küsida osalejatelt registreerimistasu kuni 10 eurot. Lisaeelarvega eraldab riik suviste noortelaagrite korraldamiseks kuni 2,8 miljonit eurot. 

Laagritoetuse taotlemist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda ukraina@harno.ee

Lisainfo: https://www.hm.ee/et/laagritoetus