Riskiriigist naasjad saavad lennujaamas ja sadamas koroonaviiruse testi teha

31.08.2020
Tagasi
31.08.2020

Alates 1. septembrist 2020. aastast jõustuvad olulised muudatused liikumisvabaduse piirangute osas, kui COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Eesti elanikele on testimine tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega.

Testi saab teha Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Qvalitase ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit, sadamas ja lennujaamas testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud viimaste laeva- ja lennureisijate saabumiseni.

Kes saabuvad riskiriigist kas rongiga või maismaad pidi, võivad reisilt saabujana testimisele aja kokku leppida. Selleks avab SYNLABi ja Medicumi loodud avaliku testimise kõnekeskus eraldi telefoninumbri. Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi. Seetõttu on järjekorrad 1-2 päeva, mistõttu on Eestisse saabumise aja teadmisel soovituslik aeg testimisele ette broneerida. Testida saab üle Eesti avalikes testimiskohtades Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Kuressaares ja Kärdlas.

Välismaalased saavad eneseisolatsiooni lühendamiseks teha tasuliselt koroonatesti, aja broneerimiseks tuleb soovijatel helistada tasulist teenust pakkuvate teenuseosutajate telefoninumbritel.

Testimist hakkab terviseametiga sõlmitud lepingu alusel läbi viima avaliku testimise organisatsioon, kelle võetud proove analüüsib SYNLABi labor.

Testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testijat tekstisõnumi teel, positiivsete osas helistatakse, tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardiga sisenedes. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida.

Korralduse mõttes hõlmab töökohustuste täitmine ka sportlasi ja teisi spordivaldkonnaga seotud isikuid, kes osalevad võistlustel ja treeningutel, kui nad teevad seda professionaalsel või poolprofessionaalsel tasemel. Tööandjaks tuleb sportlaste puhul lugeda alaliitu, klubi, treeneri kinnitust jne, mis tõendab, et isik peab kindlasti osalema nimetatud treeningul või võistlusel või viimastega vahetult seotud tegevustes. 

Sõltumata töötamise liigist või vormist, on tööülesannete täitmise eelduseks inimese poolt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemine ning selle testi negatiivne tulemus. Samas on oluline märkida, et nimetatud erisus kehtib ainult tööülesannete täitmisel (treenimise ning võistlemisega soetud tegevuste elluviimisel), arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil. Vältida tuleb igasuguseid mittevajalikke kontakte. Muude tegevuste elluviimisel kehtib jätkuvalt 14-päevane liikumisvabaduse piirang. 

Kui isik on teinud mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist teise testi ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne või kui isik on arsti poolt tunnistatud nakkusohutuks, siis ei kohaldata talle enam 14-päevast liikumisvabaduse piirangut. Teise testi aja kokkuleppimiseks helistatakse avaliku testimise kõnekeskusest testijale.

Riskiriigiks loetakse riiki, kus koroonaviirusesse nakatumine on 16 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta või kõrgem.

Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane info on leitav: www.vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele.