Septembris alustab ROK-i spordijuhtimise kursus

29.07.2021
Tagasi
29.07.2021

Pärast kolme vaheaastat alustab septembris kuuendat korda spordijuhtimise kursus. Rahvusvaheliselt tunnustatud õpikule MOSO (Managing Olympic Sport Organisations) baseeruva kursuse üldine eesmärk on tõsta spordijuhtimise taset ning anda osalejatele vajalikud teadmised, oskused ning kompetentsid igapäevaseks spordiorganisatsiooni juhtimiseks. 


Kursuse aluseks oleva õpiku on eesti keelde tõlkinud Joe Noormets, teemad on järgnevad:

  1. Spordiorganisatsioon
  2. Strateegiline juhtimine
  3. Finantsjuhtimine
  4. Inimressursside juhtimine
  5. Sporditurundus
  6. Spordiürituste korraldamine


Õpikus etteantud kindla struktuuriga materjali mugandavad praktikutest koolitajad Eesti konteksti ning osavõtjate vajadustele vastavaks. Kasutatakse aktiivset õppemeetodit, kus tõde selgub peale lühikest teoreetilist käsitlust rühmatöödes ning osalejate ja koolitajate vahelistes diskussioonides.  

Kursus on mõeldud spordijuhtidele, kes juhivad mõnda suuremat spordiorganisatsiooni. Organisatsiooni olemasolu on oluline, kuna kursuse käigus on vajalik koostada konkreetse spordiorganisatsiooni kohta juhtumianalüüse, mis ilma vastavale infole ligipääsuta ei ole võimalik ning millest on organisatsiooni jaoks ka praktiline väärtus.  

Kursuse maht on 15 seminaripäeva, mis on jagatud seitsmeks sessiooniks. Samapalju on ka iseseisva töö päevi.  

Kursuse läbimiseks on vajalik aktiivne seminarides osalemine ning iseseisev töö, mille käigus on vaja: õppepäevade eelselt materjal iseseisvalt läbi töötada ning koostada 6 eestikeelset juhtumianalüüsi (ja need ka ette kanda).  

Kursuse läbija saab lisaks omandatud teadmistele, vahetatud kogemustele ning suhtevõrgustiku laiendusele ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt väljastatud diplomi. Kursuse õppetöö kulud tasub Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfond, iga osaleja omaosaluseks on 200 eurot (sh km).

Lisainformatsioon programmijuhilt:  

Jüri Järv

jyri@jjc.ee

+3725018003  

Kursuse ajakava ja registreerimisvormi leiad siit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-jxvbezkHXAx8VZZPraU_xzHjZ45Dn6QIbLbY93JJWMvgHQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 Registreerimisvormi palun täita hiljemalt 1.09.2021!