Täiendatud 26.03: eriolukorra nõuded spordiklubidele, -koolidele ja -alaliitudele

13.03.2020
Tagasi
13.03.2020
Nõuded spordi- ja treeningtöö korraldamiseks eriolukorras. Täiendatud 26.03.2020
Peamine:           
 • järgida Eriolukorra juhi, Valitsuse ja Terviseameti ettekirjutusi ja soovitusi. 

Sporditegevusega seoses kuni 1. maini:

 • keelatud on organiseeritud huvi- ja treeningtegevus, sh ühistreeningud;
 • keelatud on spordi- ja liikumisvõistluste ja -ürituste korraldamine;
 • vastavalt eriolukorra juhi 14. märtsi korraldusele kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades

  Juhul kui asutusel on hooneid ja teenuseid, mis selle määratluse alla kuuluvad, siis need on eriolukorras keelatud.

  Eriolukorra ajal tohivad nendes rajatistes viibida ainult nimetatud asutuste töötajad;
 • ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi; 
 • treening- ja sporditegevuses kasutatavad vahendid ei tohi olla ühiskasutuses, kasutada tohib ainult isiklikke vahendeid;
 • mitte korraldada koolitusi ega muid kokkusaamisi;
 • vajadusel võib korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes välitingimustes;
 • soovitav on koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;
 • treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;
 • paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.
Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?
Juurdepääs vabas õhus asuvatele spordirajatistele võib olla piiratud. Täiendav piirang (avalikus kohas ei tohi viibida üle kahe inimese (v.a perekond) ja tuleb hoida 2-meetrist vahet) puudutab ka spordirajatisi. Kui need nõuded on täidetud, siis rajatise kasutamine on lubatud. Rajatise omanikud peavad tegema kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki kehtestatud nõudeid ega mindaks vastuollu piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu - siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne.

Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused.

Kultuuriministeerium kinnitab, et klubid ja treenerid ei tohi initsieerida tegevusi, mis toovad inimesi kokku ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka välisrajatistel.

NB! Ka higi kaudu on võimalik saada nakkust! Rahvusvahelise Olümpiakomitee meditsiinikomisjoni hinnangul higi eraldi ei sisalda viirust, kuid viirusesse nakatunud inimese higi on suure tõenäosusega viirusega saastunud nakatunu aevastamise, köhimise ja nina käega pühkimise tõttu. Seega nakatunud inimese higi spordi- ja jõusaalivahenditel on suure tõenäosusega viirusega saastunud, kuna nende respiratoorsest süsteemist on viirus sinna “kleepunud” ning sellises kontekstis võib nakkus ka higi kaudu levida. 

Riik loodab kõigi Eesti inimeste panusele eriolukorra reeglite järgimisel. Kui siiski keegi paneb toime rikkumisi, on võimalik määrata sunniraha eraisikule kuni 2000 eurot ja juriidilisele isikule kuni 9600 eurot.


Rohkem infot: www.valitsus.ee ja www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond