Spordimeditsiini SA kutsub noorsportlasi korralisele terviseuuringule

27.09.2022
Tagasi
27.09.2022

Eesti Olümpiakomitee loodud sihtasutus Spordimetsiini SA kutsub noorsportlasi korralisele terviseuuringule. Noorsportlaste terviseuuringu sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a) noored, kes treenivad ja võistlevad regulaarselt vähemalt kuus akadeemilist tundi nädalas (üks akadeemiline tund = 45 minutit) lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele. Alla kuue akadeemilise tunni nädalas treenivaid ja võistlevaid noorsportlasi jälgivad perearstid tavatervisekontrolli käigus.


Noorsportlaste spordimeditsiiniliste terviseuuringute eesmärgid on:  

  • laste ja noorte terviseteadliku käitumise edendamine – nõustamine tervislike eluviiside, sh liikumisaktiivsuse ja toitumise teemal; lastevanemate informeerimine lapse tervislikust seisundist
  • varjatult ja ilma oluliste sümptomiteta kulgevate terviserikete, sh südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) riskifaktorite ning varjatud kopsu- ja südamehaiguste avastamine, vähendades seeläbi haiguse progresseerumist ja äkksurma riski;
  • kehalist võimekust mõjutavate ning sageli esinevate kerge kuluga haiguste avastamine;
  • sporditraumade ennetamise eesmärgil tugi-liikumiselundkonna riskifaktorite tuvastamine, hindamine ja nõustamine riskifaktorite vältimiseks;
  • eelneval tervisekontrollil leitud terviseprobleemi regulaarne jälgimine ja kehalise koormuse vastavuse hindamine tervislikule seisundile;
  • nõustamine spordialade- ja treeningkoormuse sobivuse suhtes, treeningkoormuste vastavuse hindamine antud sportlase vanusele, kehalistele võimetele ja tervislikule seisundile;
  • sportlase nõustamine arsti määratud ravimite sobivuse ja/või kasutatavate toidulisandite vajaduse suhtes ning antidopingualane teavitamine.  

Täpsem info terviseuuringute läbiviimise kohta : http://www.sportmed.ee/teenused/uuringud/noorte-terviseuuring/terviseuuringu-juhis/