Tartu Ülikool pakub sportlastele õppimiseks paindlikke tingimusi

29.01.2021
Tagasi
29.01.2021
Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme teatud õppekavade alusel.

Mõeldes topeltkarjäärile pakub Tartu Ülikool kõrghariduse omandamisest huvitatud sportlastele võimalust õppida paindlikult:

 • Võimalus astuda sisse eritingimustel väljaspool tavapärast konkurssi.
 • Valikus on 42 bakalaureuseastme ja 48 magistriastme õppekava.
 • Kandideerimine toimub kohe talvel, nii et vastuse saab juba 31. märtsil ja jõuab õpingud oma plaanidesse integreerida.
 • Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides. 
 • Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).

Eritingimustel kandideerimiseks saab dokumente esitada perioodil 22.veebruar – 14. märts 2021 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008. Posti teel peavad dokumendid laekuma hiljemalt 14. märtsil.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga (avalduse vorm);
 • spordialaliidu kinnitus sportlike tulemuste kohta;
 • eelmise õppeastme lõpetamise dokumendid või juhul, kui kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud konkursiaasta suvel, siis õppetulemuste väljavõte (lihtkoopiad või skaneeringud dokumentidest);
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • eesti keele oskust tõendav dokument, kui eelnev haridus on omandatud teises keeles ja kandideeritakse eestikeelsele õppekavale
 • inglise keele B2-taseme oskust tõendav dokument ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks

Kogu info eritingimustel kandideerimise kohta on leitav TÜ ASK kodulehelt https://sport.ut.ee/sportlase-eritingimustel-tartu-ulikooli-vastuvott/ 

Konkursi tulemustest teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2021.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordijuht Kadri Vernikuga: tel: 569 234 26, e-post: kadri.vernik@ut.ee