Thomas Bach: "Treenerid vajavad ühiskonnas suuremat tunnustamist"

21.11.2017
Tagasi
21.11.2017
Brüsselis 20.-21. novembril toimunud Euroopa Liidu kultuuri- ja spordiministrite kohtumisel arutati koos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamisi väljakutseid 21. sajandil.

Fotol (vasakult paremale): ROK-i president Thomas Bach, Eesti kultuuriminister Indrek Saar ja EL-i volinik Tibor Navracsics EL kultuuri- ja spordinõukogu pressikonverentsil. Foto: EL Nõukogu

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kes osales ELi spordiministrite nõukogu arutelul esimest korda, tänas nõukogu ja eesistujat Eestit kutse eest osaleda nõukogus ja rõhutas, et sidusa ühiskonna ülesehitamisel saab sport etendada olulist rolli.

“Sport on ühine keel, mis aitab edastada paljusid ühiskonna väärtusi,“ ütles Bach. President Bach tunnustas kõrgelt Eesti eesistumise spordivaldkonna prioriteeti - treenerite rolli ühiskonnas. „Treenerid vajavad ühiskonnas suuremat tunnustamist, sest panustavad ühiskonda ausa spordi väärtuste õpetamisel ja kinnistamisel,“ ütles Bach.

Kõneledes peamistest väljakutsetest, mis seisavad spordi ees 21 sajandil, rõhutas Rahvusvahelise Olümpiakomitee president, et ülimalt oluline on alal hoida Euroopa spordimudelit, mis tugineb väärtustele ja vabatahtlike panusele. „Kui me vaatame sporti ainult ärilisest vaatenurgast, siis kaotab sport oma sotsiaalse mõõtme ja väärtuse ühiskonnale. Loodan, et tänane mõttevahetus nõukogus aitab kaasa veelgi lähemale koostööle tulevikus Euroopa Liidu ja spordiliikumise vahel,“ ütles Bach.Kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel võttis nõukogu vastu järeldused treenerite sotsiaalsest rollist ühiskonnas ning resolutsiooni Euroopa Liidu sporditeemalise kõrgetasemelise struktureeritud dialoogi edasiarendamise kohta ELi institutsioonide, liikmesriikide riigiasutuste ja spordiliikumise vahel.

Allikas: Kultuuriministeeriumi pressiteade