UUS! Koolitajatele suunatud programm „Koolitamine veebis“

27.12.2021
Tagasi
27.12.2021

EOK kutsub spordiorganisatsioonides tegutsevaid koolitusjuhte ja täiskasvanute koolitajaid osalema  programmis „Koolitamine veebis“.


Koolitusprogrammi eesmärk on arendada spordikoolitajate oskusi viia läbi aktiviseerivaid ja õppimist toetavaid veebikoolitusi (online) ning kasutada Zoom’i ja teisi veebikoolituste platvorme õppijasõbralikult.  

Kursuse tulemusena osaleja teab ja oskab koolitamisel rakendada:

• õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsesside juhtimise iseärasusi veebikoolitusel,

• ajusõbralikke koolitusmeetodeid veebikoolitustel,

• ajusõbralike koolitusprogrammide koostamist veebikoolituseks,

• tegevusi veebikoolituse ette valmistamiseks ja läbi viimiseks,

• pideva professionaalse enesearengu kavandamist.

Kursus koosneb kahest õppepäevast, mis toimuvad Zoom’i vahendusel. Osalejatele, kes ei ole eelnevalt läbinud kursust “Arengut toetav koolitaja spordivaldkonnas” toimub ka sissejuhatav eelmoodul. Kursuse maht on 10 akad/h kahe moodulina.

Kursuse toimumise ajad:

21.01 – eelmoodul
31.01 – I moodul
14.02 – II moodul

Programmi teemad:

Sissejuhatav eelmoodul osalejatele, kes pole eelnevalt läbinud kursust “Arengut toetav koolitaja spordivaldkonnas”:
• Täiskavanud õppija iseärasused. Koolitaja/arendaja roll. Ajusõbralik koolitamine.
• 3 protsessi koolitusel: õpi, grupi- ja isiksusliku arengu protsessid.
• Õpiprotsessi olemus, selle protsessi juhtimine.
• Ajusõbralike koolitusmeetodite tunnused.
• Koolitusprogrammi koostamine 4C mudeli abil.
• Grupiprotsesside juhtimine.
• Vastupanu olemus ja selle juhtimine.

Osalejaid ootab ees ka eeltöö esimeseks põhimooduliks.

I põhimoodul
• Ajusõbraliku koolitamise põhimõtete meenutamine (protsessid, meetodid, programmi koostamine).
• Veebikoolituse iseärasused ja nendega arvestamine protsesside juhtimisel.
• Veebikoolituseks sobivad koolitusmeetodid, rakendused ja õppevahendid.
• Visuaalide kasutamise iseärasused veebikoolitusel.
• Sessiooniks valmistumine – kadreering, valgus, koolitusmaterjalid, abivahendid, osalejate registreerimine jms.
• Esmase koolitusprogrammi kavandi koostamine veebikoolituseks.

Kodutöö: veebikoolituse programmi koostamine oma valdkonnas.

II põhimoodul
• Tagasiside kodutööna valminud veebikoolituse programmidele.
• Koolituse näidislõigu läbiviimine.
• Tagasiside ja refleksioon.

Kuna tegemist on praktilise ja grupiviisilise koolitusega, siis on oluline osalusdistsipliin, st. kohalviibimine kogu koolituse ajal. Koolitusega saab liituda vaid laua- või sülearvutiga, tahvelarvutid ja telefonid ei võimalda kõikide vajalike rakenduste kasutamist. Gruppi valitakse kuni 12 osalejat.

 Programmi koolitaja on Kristel Jalak (täiskasvanute koolitaja EKR tase 8, Eesti Aasta Koolitaja 2019).

Kandideerimise tähtaeg on 9. jaanuar kell. Pane ennast kirja SIIN.

Koolitusprogrammi maksumus on 190€, millest omaosalus on 50 €.

Lisainfo: Piret Lauk, 56 695 755, piret@eok.ee.