Testikeskus

Testikeskus on spetsiaalselt 3 – 5 taseme treenerite üldainete eksami sooritamiseks loodud internetikeskkond aadressil http://testikeskus.eok.ee/eksam.php.

Testid on koostatud vastavuses EOK poolt kinnitatud õppekavadele ja õppematerjalidele. Testikeskus genereerib igale eksamineeritavale vastavalt kinnitatud eksamikorrale nimelise ja ainukordse testi. Kõik sooritatud testid ja muud eksami andmed säilitatakse testikeskuses elektrooniliselt. Kui eksam on sooritatud testikeskusest väljatrükitud eksamilehel, säilitab EOK testi ka paberkandjal.

EOK Testikeskusega saab eksamit sooritada kahes vormis:
  • Väljatrükitud testidega
Väljatrükitud testid annab EOK esindaja enne eksamit üle kutsekomisjoni esimehele või selleks volitatud kutsekomisjoni liikmele. Eksamineeritavad sooritavad kutsekomisjoni liikme juuresolekul testi. Peale eksamit tagastab vastav isik kõik eksamilehed, sealhulgas need, mis eksamineeritava mitteilmumisel jäid kasutamata.
EOK esindaja sisestab tulemused ja saadab eksamiprotokolli e-meiliga kokkulepitud aadressile.
  • Internetis
EOK esindaja annab kutsekomisjoni esimehele või selleks volitatud kutsekomisjoni liikmele üle eksamineeritavate testide paroolid. Eksamineeritavad sisenevad parooli abil kutsekomisjoni liikme juuresolekul interneti teel testikeskusesse aadressil http://testikeskus.eok.ee/eksam.php ja sooritavad testi. EOK esindaja saadab eksamiprotokolli e-meiliga kokkulepitud aadressile.
NB! Testi avaneb ainult eksami päeval.

Eksamit saab tellida kutsekomisjoni liige või volitatud esindaja. Eksami tellimiseks tuleb teatada eksamist ette vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist e-maili aadressil priit@eok.ee ja teavitada ka telefoni teel 50 56 445. Seejärel tuleb saata vähemalt 3 päeva enne eksami toimumist eksamineeritavate nimekiri järgmiste andmetega: ees- ja perekonnanimi, isikukood, taotletav tase ning keeleeelistus (eesti või vene) e-mailile priit@eok.ee.