Kuidas kiusamisse sekkuda

Koolikiusamine on Eesti noorte jaoks suur probleem. Erinevate uuringute andmetel kogeb kooliaasta jooksul kiusamist keskmiselt viiendik Eesti kooliõpilastest, nooremate laste seas lausa iga neljas. Praxise 2012. aasta uuringu järgi on ligi pooled õpilastest oma koolielu jooksul kiusamist kogenud.

Valge kaardi päeval tahame öelda neile, kes kiusamist pealt näevad, et palun sekkuge - just pealtnägijate reaktsioonidest sõltub kõige enam, kas kiusamine jätkub, võimendub või lõppeb. Igaüks meist saab kiusamist peatada!

Kuidas kiusamisse sekkuda?

Kiusaja vajab õnnestumiseks ja kiusamise jätkamiseks publiku heakskiitu. Uuringud näitavad, et enamik õpilasi tegelikult ei kiida kiusamist heaks, kuid ei julge või ei oska toimuvat peatada.

Pealtnägijana on sekkumiseks kolm võimalust:

  1. Astuda vahele. See nõuab julgust, aga uuringud näitavad, et kui pealtvaataja sekkub kiusamisse, siis üle pooltel juhtudest lõpeb kiusamine 10 sekundi jooksul.
  2. Pakkuda kiusatavale tuge. Uuringud näitavad, et kui kiusataval on vähemalt üks toetaja või sõber, siis see aitab tal palju paremini kiusamisest välja tulla. Kui ei julge kohe kiusajat peatama minna, siis abi on juba sellestki, kui olla ise kiusatava vastu sõbralik ning öelda, et ei pea temale tehtavat õigeks.
  3. Rääkida täiskasvanule. 85% kiusamisjuhtudest näeb keegi pealt, kuid täiskasvanud ise märkavad ja tunnevad ära väga väikese osa kiusamisest. Rääkida võib oma vanematele, õpetajale või kellelegi, keda usaldad.

Kuhu pöörduda, kui on kiusamisega seotud mure?

EOK nõuandvaks partneriks valge kaardi päeva kampaanias on SA Kiusamisvaba Kool, kelle poole võib pöörduda nõu saamiseks igaüks, kellel on kiusamisega seoses mõni küsimus või mure. Nende kodulehelt leiab ka palju kasulikku infot ja juhiseid.