20 küsimust ja vastust Tokyo 2020 olümpiamängude kohta

14.04.2020
Tagasi
14.04.2020
Tokyo 2020 olümpiamängude edasilükkamine 2021. aastasse on tekitanud palju küsimusi, millele vastab  Rahvusvaheline Olümpiakomitee koostöös töörühmaga "Here We Go". 


 • Millal toimuvad Tokyo olümpiamängud?
Tokyo 2020 olümpiamängud toimuvad 23. juulist kuni 8. augustini 2021. Olümpiamängude korraldamine on väga keeruline ning nende edasilükkamine on tõeline väljakutse. See on nagu tohutu pusle, kus iga tükk on erilise tähtsusega ja peab omavahel kokku sobituma.

Tokyo 2020 koordineerimiskomisjoni ülesandeks on teha koostööd kõigi osapooltega – Tokyo 2020 korralduskomitee, 33 rahvusvahelise alaliidu, 206 rahvusliku olümpiakomitee, sportlaste, sponsorite ja ülekandetootjatega, et lahendada kõiki tekkinud küsimusi ja muresid.

Lõime spetsiaalse töörühma „Here We Go“, mis hõlmab nii Tokyo 2020 korralduskomiteed  kui ROK-i töögruppi. Selle ülesandeks on tegeleda paljude olümpiamängude edasilükkamisest tingitud küsimustega.

 • Miks ikkagi olümpiamängud edasi lükati ning miks see otsus nii kaua aega võttis?

Tokyo 2020 mängude edasilükkamine põhines SARS-CoV-2 (Covid-19) pandeemia kiirel levikul. ROK on algusest peale kinnitanud, et jälgib olukorda 24 tundi ööpäevas ning järgib WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) nõuandeid. Täpselt nii tehtigi.

ROK-i president Thomas Bach on mitmel korral selgitanud mängude edasilükkamiseni viinud sündmuste jada ning seda võib lugeda SIIT.

 • Kas olümpiamänge on varem edasi lükatud?

Ei. 20. sajandil jäid kahe maailmasõja tõttu küll olümpiamängud ära – 1916. aastal Berliinis, 1940. aastal Helsingis ja 1944. aastal Londonis – kuid varem pole olümpiamänge edasi lükatud.

 • Kas see on kõige hullem kriis, millega olümpialiikumine kunagi silmitsi seisnud on?  Kuidas võrrelda seda kahe maailmasõja ajal toimunud mängude tühistamisega?

Võrdlused on alati ohtlikud, kuna neid saab tõlgendada erinevalt. Võrrelda edasilükkamist maailmasõjast tingitud mängude tühistamisega poleks õige, kui arvestada kaotusi ja inimlikke kannatusi, mis sõjaga kaasnevad. Võime öelda, et see (Covid-19 viirusest tingitud) kriis on inimkonna jaoks enneolematu, see on ka olümpiamängude jaoks enneolematu väljakutse, sest me pole kunagi varem sellist viiruse levikut näinud.

 • Kes tegelikult lõpuks otsuse mängud edasi lükata vastu võttis: ROK või Jaapan?

Otsus kooskõlastati Jaapani valitsusega. Neil on maksimaalne pühendumus võõrustada edukalt Tokyo 2020 olümpiamänge nende täielikul kujul. ROK kinnitas samuti oma maksimaalset pühendumist Tokyo 2020 olümpiamängudele.


ROK-i president Thomas Bach ja Jaapani peaminister Shinzo Abe. Vietnam Times.

 • Kas mängude edasilükkamisotsus oli ajendatud sportlaste ja rahvuslike olümpiakomiteede kriitikast?

ROK on alati arvesse võtnud sportlaste arvamust, millel on olnud väga oluline roll. Oleme pidevalt suhelnud ROK-i sportlaskomisjoniga, mille esimees on ROK-i juhatuse liige, kes võtab osa kõigist nõupidamistest, otsustest ja hääletamistest.

ROK-i president pöördus sportlaste poole mitme kirjaga. Samuti peeti sportlaskomisjoni ja sportlaste esindajate vahel kogu maailmas mitu telefonikonverentsi, ühtlasi toimus telefonikõne enam kui 200 sportlase esindaja ja ROK-i presidendi vahel. Selles telefonikõnes ei kõlanud ühtegi häält, mis soovinuks mängude tühistamist. Päevakorras olid küsimused kvalifikatsioonisüsteemi, treeningtingimuste, vaimse tervise jms kohta. Me võtsime seda kõike arvesse; lisaks kuulasime arvukate sportlaste arvamust, keda selles kõnes polnud.  Mõned olid kriitilised, mõned olid väga toetavad. See on nõnda keerulises olukorras normaalne.

 • Miks ei kaalutud olümpiamängude ärajätmist?

Olümpiamängude ärajätmine purustaks 206 rahvuslikku olümpiakomiteed ja ROK-i pagulaskoondist esindava 11 000 sportlase olümpiaunistuse. Tõenäoliselt ka unistuse, mis kannab paraolümplasi ning kõiki neid inimesi, kes toetavad  treenerite, arstide, ametnike, treeningpartnerite, sõprade ja pereliikmetena. See oleks hävitanud ka võõrustaja Jaapani suurepärase töö ja entusiasmi, sest Tokyo on senistest olümpialinnadest kõige paremini mängudeks ette valmistunud.

 • Kuidas WHO olümpiamängude edasilükkamise uudist kuuldes reageeris?

30. märtsil Jaapani peaministri Shinzo Abe ja WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesusi vahel peetud telefonikõnes tunnustas dr Tedros seda otsust ning kinnitas WHO soovi aidata kaasa edukate mängude ettevalmistusele.

 • Mis juhtub olümpiatõrviku jooksuga?

Olümpiatõrviku jooks on praegu peatunud, kuid leppisime kokku, et olümpiatuli jääb Jaapanisse. Inimkond on leidnud ennast tumedast tunnelist. Tokyo 2020 olümpiamängud võivad olla tunneli lõpus olevaks valguseks.

Kolmekordne maadluse olümpiavõitja Saori Yoshida ja kolmekordne Tadahiro Nomura olümpiatõrvikuga Jaapanis. Tokyo2020.

 • Milline on olümpiamängude edasilükkamise mõju ROK-ile kui organisatsioonile?

Mängude edasilükkamine on suur väljakutse. Järgmistel kuudel ja järgmisel aastal peame keskenduma muidugi Tokyo 2020 olümpiamängude korraldamisele, aga ka meeletu kiirusega lähenevate Peking 2022 taliolümpiamängude ja Dakar 2022 noorte olümpiamängude korraldamisele.

Peame hindama, kuidas mõjub selline töökoormus meie töötajatele ning leidma viise, kuidas saaksime võimalikult tõhusalt aidata nende mängude korralduskomiteesid. Loodame töörühmale „Here We Go”, kes annab meile selge ülevaate olukorrast ja eesseisva väljakutse ulatusest, et ROK kui organisatsioon saaks rakendada vastavaid meetmeid ja ressursse.

 • Kuidas kavatseb ROK kaitsta puhtaid sportlasi kui dopingutestimine on piiratud?

Dopinguvastases võitluses on puhta spordi ja sportlaste kaitseks mitmed meetmed kasutusele võetud ning tagame, et nii Tokyo 2020 olümpiamängud kui sellele eelnevad kvalifikatsioonivõistlused toimuvad parimates tingimustes.

Juhul kui testimine jätkub, rakendavad riiklikud antidopinguorganisatsioonid proovide võtmisel täiendavaid turvalisusmeetmeid, võttes arvesse nii kohaliku terviseameti kui WADA soovitusi ja juhendeid. Esiteks, läbi viiakse ainult kõige olulisemaid testimisi. Proove võttes peavad testijad pidevalt käsi pesema ja desinfitseerima ning kasutama iga kord uusi kummikindaid. Nii sportlane kui testija ja muu meditsiiniline personal peavad niikaua kui võimalik hoidma minimaalset soovituslikku sotsiaalset distantsi (2 meetrit). Rohkem infot leiab Eesti Antidopingu koduleheküljel SIIT.

 • Milline on olümpiamängude edasilükkamise rahanduslik mõju?

Tokyo 2020 olümpiamängud lükati edasi selleks, et kaitsta kõigi mängude korraldamisega seotud inimeste, eriti sportlaste, tervist ning aidata kaasa viiruse ohjeldamisele. ROK-i ülesanne on nüüd hinnata kõiki mängude edasilükkamisest tingitud väljakutseid, sealhulgas nende rahalist mõju. Jaapani valitsus on kinnitanud, et jätkab vastutamist mängude korraldamise eest. Samal ajal on ROK täielikult pühendunud edukatele Tokyo olümpiamängudele.

Mängude edasilükkamine ei olnud tingitud rahalisest huvist, sest tänu riskijuhtimissüsteemile, sealhulgas tänu kindlustele, saab ROK igal juhul oma tegevust jätkata ja täita oma ülesannet olümpiamängude korraldamisel.

 • Kas Tokyo 2020 mängude ettevalmistusprotsessis tuleb edasilükkamise tõttu muudatusi teha?

Kõiki mängude programmi, võistluspaikade, majutuse jms küsimustega hakkab tegelema Tokyo 2020 töörühm „Here We Go“. Kuni nemad pole vastuseid andnud, ei saa ka meie seda nii detailselt teha.

Siiski pole kahtlust, et mängude edasilükkamine nõuab kõigi asjaosaliste poolt ohverdusi ja kompromisse. Rahvusvahelised alaliidud peavad ilmselt kohandama oma võistluskalendreid, sportlased peavad mängude ajal kohanema uue ajakava ja elamistingimustega, sellega kaasnevad lisakulud jne. See nõuab kõigi pingutusi, et muuta need mängud lootuse sümboliks ning me oleme kindlad, et solidaarsuse ja paindlikkusega on see saavutatav.

Tokyo 2020 maskotid Miraitowa ja Someity. Tokyo2020.

 • Kuidas jätkub Tokyo 2020 mängudele kvalifitseerumisprotsess?

Kvalifikatsioonisüsteemiga  küsimusi arutatakse individuaalselt rahvusvaheliste alaliitudega töörühma „Here We Go“ töö raames. Mõned kvalifikatsioonisüsteemi põhimõtted on juba paika pandud:

*Kvalifikatsiooniperiood kestab 29. juunini 2021
*Olümpiadelegatsiooni kinnitamine peab leidma aset hiljemalt 5. juulil 2021

57 protsenti seni jagatud olümpiakohtadest jäävad paika, eesmärk on erinevatel spordialadel säilitada samad kvoodid. Mõnel juhul on olümpiakoht tulnud riigile, mõnel juhul on pääsme saanud konkreetne sportlane. Vastavalt olümpiahartale säilib vastaval riiklikul olümpiakomiteel siiski õigus valida sportlasi, kes esindavad oma koondist Tokyo 2020 olümpiamängudel.

 • Kuidas haldate rahvusvaheliste suurvõistluste kalendrimuudatusi, et olümpiamängud saaksid õigel ajal aset leida?

  ROK teeb tihedat koostööd kõikide rahvusvaheliste alaliitudega, et hinnata, kuidas mängude edasilükkamine mõjutab nende võistluskalendreid.

 • Mis saab Tokyo 2020 piletitest? Kas ostetud piletid jäävad kehtima või need hüvitatakse?

See on asi, millega Tokyo 2020 korraldajad praegu tegelevad. Nad edastavad selle teabe piletiomanikele niipea kui on välja mõeldud lahendus, kuidas edasi liikuda.

 • Mis saab  Tokyo 2020 olümpiakülast?

See on üks paljudest küsimustest, millega tuleb tegeleda töörühmal „Here We Go“. Kindlasti antakse endast parim selle nimel, et Tokyo 2020 olümpiamängudel oleks vääriline olümpiaküla, sest just seal lööb olümpiamängude süda. Loodame, et meie olümpiaküla tuleb traditsioonilisel kujul, sest kõik, kes on kunagi olümpiakülas elanud, teavad, et see on tõeline olümpiakogemus. See on ainukordne kogemus – elada kogu maailmaga ühe katuse all, moodustades ainulaadse olümpiakogukonna.
 • Kuidas reageerisid ROK-i teatele olümpiamängude edasilükkamisest sponsorid ja ringhäälinguorganisatsioonid?

Meie partnerid on olnud väga toetavad otsuses keskenduda nendel ebakindlatel aegadel nii rahvusvahelise kui ka olümpiakogukonna tervisele, ohutusele ja turvalisusele. Täname neid jätkuva koostöö eest ja loodame edaspidigi koostööd teha, et olümpiamängud oleks kõigile imeline kogemus.

 • Kas olümpiaalade toetusprogramm jätkub ning sportlased saavad olümpiaettevalmistustoetust?

Jah. Olympic Solidarity on juba kinnitanud enam kui 185 riigi 1600 sportlase ja ROK-i pagulasmeeskonna stipendiumi pikendamise.

 • Mis juhtub, kui pandeemiat pole suudetud 2021. aastaks ohjata?

Jälgime praeguse COVID-19 puhangu kontekstis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt kehtestatud riskijuhtimis- ja leevendamismeetmeid. Jätkame kõigi seniste otsuste ajendiks oleva põhimõtte järgimist, milleks on olümpiamängude korraldamine kõikide osapooltele turvalises keskkonnas. Oleme pühendunud selle põhimõtte järgimisele tulevikus.