Liikumisharrastuse uuringud

Igal sügisel viib Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile läbi rahvastiku kehalise aktiivsuse küsitluse.

Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel viidi 03.12.2021 – 31.01.2022 Eesti elanike seas läbi mahukas küsitlusuuring liikuvuse (füüsiline aktiivsus) teemadel. Kokku küsitleti veebi-, silmast silma- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil 1519 vastajat vanuses 18-75.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS koostöös Eesti Olümpiakomiteega, Ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga. Küsitluse läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis Ühendus Sport Kõigile.

Täiskasvanute uuringu teemad: tööga-, transpordiga-, koduste tööde, majapidamise ja aiatöödega-, vaba aja ja hobidega- ning spordi- ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; kaasa elamine spordiüritustele; tagasivaade kooli kehalise kasvatuse tundidele ning tervis ja heaolu.

Lapsed ja noorte uuringu teemad: kooliga-, transpordiga- , kodu ja vaba ajaga ning spordi ja liikumisharrastusega seotud kehaline aktiivsus; huvi spordi vastu ning tervis ja heaolu.

Küsitluse metoodika ja tulemustega saab tutvuda siin:

2021. aasta tulemustega saate tutvuda siin.

2020. aasta tulemustega saate tutvuda siin.