Liikumisharrastuse uuringud

Igal sügisel viib Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile läbi rahvastiku kehalise aktiivsuse küsitluse.

Ühendus Sport Kõigile MTÜ ja EOK tellimusel viis Turu-uuringute AS 2020. aasta 28. septembrist 1. oktoobrini Eesti elanike seas läbi küsitlusuuringu kehalise aktiivsuse teemal. Kokku küsitleti 1005 vastajat vanuses 15-69. Samalaadseid küsitlusi on viidud läbi ka varasematel aastatel – kuni 2018. aastani koguti andmed silmast silma küsitlusega ning alates 2019. aastast veebiküsitlusega (kasutades Turu-uuringute AS-i veebipaneeli).

Tulemustega saate tutvuda siin.