Balti riikide spordijuhid: piisab ühest intsidendist, et olümpiamängud muutuksid sõjatoetusplatvormiks

19.12.2023
Tagasi
19.12.2023
Eesti, Läti ja Leedu Olümpiakomiteed saatsid Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele ühiskirja, milles nõutakse selgitusi venelaste ja valgevenelaste 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele lubamise osas.

"Eesti, Läti ja Leedu Olümpiakomitee taunivad Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitee otsust lubada Venemaa ja Valgevene passiga individuaalsed neutraalsed sportlased Pariisi 2024. aasta olümpiamängudele võistlema.

Oleme vankumatul arvamusel, et selline otsus on vastuvõetamatu ajal, mil Ukrainas käib aktiivne sõda ja tsiviilelanikkond kannatab Venemaa poolt toime pandud ja Valgevene toetatud sõjakuritegude all.

Üheskoos leiname invasioonis hukkunud 350 Ukraina sportlast, samuti püüame toetada neid, kes jäid ilma vajaliku infrastruktuurita ja vahenditeta, et valmistuda Pariisi olümpiamängudeks.

Mõistame, et meie arvamus ei ole kõigile ühtmoodi arusaadav ning aktsepteerime seisukohtade paljusust, mis on viinud sellisel kujul otsuseni. Ometi peame vajalikuks rõhutada, et on ülimalt oluline tagada eelpool mainitud otsuse pädev, läbipaistev, vastutustundlik, õiglane ja arusaadav rakendamine, et säilitada selle otsuse vastuvõtnute, aga ka täideviivate organisatsioonide ja selle haldusalasse kuuluvate isikute usaldusväärsus.

Selle usaldusväärsuse tagamiseks soovitame tungivalt edastada nii kiiresti kui võimalik, nii riiklikele olümpiakomiteedele kui ka laiemale avalikkusele, tehniline dokument (eeldusel, et see on välja töötatud) või põhjalik protseduurikirjeldus, mida kasutatakse olümpiamängude eel, et hinnata Venemaa või Valgevene passiga individuaalsete neutraalsete sportlaste vastamist neile kehtestatud nõuetele.

Samuti soovitame tungivalt olukorda jooksvalt monitoorida, et välistada igasugused edasised sportlaste või ametivõimude poolsed nõuete eiramised või kohatud teod, mis on ära toodu ROKi vastavas korras (“Principles Relating to the Implementation of the Participation for Individual Neutral Athletes and their Support Personnel with a Russian or Belarussian Passport at the Olympic Games Paris 2024”).

Piisab ühest intsidendist, et olümpiamängud muutuksid sõjatoetusplatvormiks. Veendugem, et seda ei juhtuks," seisis ühispöördumises.

Eesti
Eesti Olümpiakomitee, Urmas Sõõrumaa

Läti

Läti Olümpiakomitee, Janis Buks

Leedu
Leedu Olümpiakomitee, Daina Gudzineviciute