Olümpiaettevalmistustoetused

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Eesti Olümpiakomitee tagab olümpiaettevalmistuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Eesti Olümpiakomitee omavahendite abil, hasartmängumaksust laekuvate vahendite ja riigieelarveliste toetuste abil.

Olümpiaalade toetusprogramm

Toetussüsteemi aluseks on sportlaste uuenenud tasemejaotus, fikseeritud kuu- ja aastatoetuste mahud varasema koefitsiendipõhise süsteemi asemel ning spordialade peatreenerite toetamise asemel sportlaste individuaalsete treenerite toetamine.

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad saavutatud tulemused (summad ühes kuus)*:
  • A-tase
A+ tase: OM ja MM 1. koht: palgafond* 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
A tase: OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond* 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
  • B-tase
OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond* 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1400 EUR
  • C-tase
OM-kandidaadid: alates 2019 jaanuarist on ettevalmistustoetus 1000 EUR
  • C+ (erand)
EOK tippspordikomisjoni eriotsusega määratud toetus maailma paremikku kuuluvatele Eesti sportlastele, kes süsteemi kohaselt peaksid saama C-taseme toetust, kuid erandkorras saavad B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus.

* NB! Tegu on palgafondiga, millest vastavalt Eesti Vabariigi töölepinguseadusele arvestatakse maha tööandja makstavad ja kinni peetavad maksud ja maksed (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse) ning töötaja makstavad ja kinni peetavad maksud ja maksed (tulumaks, töötaja töötuskindlustusmakse, kogumispensioni II sammas). Palga maksmiseks peab alaliit sõlmima sportlasega töölepingu. 

A ja B taseme sportlaste toetusi makstakse kaks jooksvat aastat alates tulemuse saavutamisele järgnevast kuust. C-taseme sportlaste nimekirja kinnitab EOK tippspordikomisjon maksimaalselt üheks aastaks.

Kui A või B kategooria sportlane loobub tippspordist, säilib tema palk ja spordialaliidu ettevalmistusraha 12 kuuks.

Võistkondliku tulemuse eest eraldatud toetused on esmajärjekorras võistkonna ettevalmistuseks ja selle tulemuse kordamiseks.


Sportlaste treenerite toetused

Olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste individuaaltreenereid toetatakse vastavalt treenitava sportlase toetustasemele.

Alates 2020 veebruarist on toetused järgmised:
  • A-taseme sportlase treeneri igakuine toetus 1800 eurot,
  • B-taseme sportlase treeneri igakuine toetus 1400 eurot,
  • C-taseme sportlaste treenerite hulgast teeb EOK tippspordikomisjon valiku, kes saavad igakuist toetust 800 eurot.